სამთო flameproof მოძრავი მშრალი ტიპის ტრანსფორმატორი