La mineria antideflagrant transformadors de tipus sec mòbils