Լեռնահանքային արդյունաբերություն flameproof շարժական չոր տիպի տրանսֆորմատորներ