Výtěžek vzplanutí pohyblivých transformátorů suchých